Nekla - turystyka.nekla.eu

epuap.png 6315e2572791a7e9a4736994cdc125be
bip.png f00f49eac25c83b402d5ad83483c9755
Środa,  19 lutego 2020
Bettiny, Konrada, Mirosława
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Pszczołom na ratunek!
2019-08-20 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny
W Polsce żyje kilkaset gatunków pszczół. Aż połowa z nich zagrożona jest wyginięciem. Pszczołom brakuje miejsc, gdzie mogłyby bezpiecznie żyć i zdobywać pokarm. Gmina Nekla  postanowiła dołączyć do innych gmin i stowarzyszeń zaangażowanych w pomoc tym niezwykle pożytecznym owadom. Gmina realizuje projekt „Ochrona i odbudowa populacji pszczół na terenie gminy Nekla”. Realizacja projektu jest pokłosiem podpisanej w dniu 15.04.2019 r. umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projektem jest objętych 9 pszczelarzy mających swoje pasieki na terenie gminy Nekla. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 123 245,00 zł, a środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup uli, odkładów pszczelich, węzy pszczelej i innych materiałów do produkcji pasiecznej. Wysokość dotacji, której udzielił Fundusz to 67 784,75 zł, czyli 55% kwoty całkowitych kosztów projektu. Natomiast 35% kosztów projektu finansowanych jest ze środków własnych gminy Nekla, a 10% kosztów pszczelarze płacą jako wkład własny. Po upływie 3 lat, wszystkie zakupione w ramach projektu produkty zostaną przekazane na własność pszczelarzom.
Referat zamówień publicznych, 
inwestycji, obszarów wiejskich i dróg

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię