Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

epuap.png a743912439032cb1f80b36e34d43de82
bip.png fb1702df21cd559b3bdbca195962bf4b
Sobota,  21 września 2019
Darii, Mateusza, Wawrzyńca
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Pszczołom na ratunek!
2019-08-20 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
W Polsce żyje kilkaset gatunków pszczół. Aż połowa z nich zagrożona jest wyginięciem. Pszczołom brakuje miejsc, gdzie mogłyby bezpiecznie żyć i zdobywać pokarm. Gmina Nekla  postanowiła dołączyć do innych gmin i stowarzyszeń zaangażowanych w pomoc tym niezwykle pożytecznym owadom. Gmina realizuje projekt „Ochrona i odbudowa populacji pszczół na terenie gminy Nekla”. Realizacja projektu jest pokłosiem podpisanej w dniu 15.04.2019 r. umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projektem jest objętych 9 pszczelarzy mających swoje pasieki na terenie gminy Nekla. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 123 245,00 zł, a środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup uli, odkładów pszczelich, węzy pszczelej i innych materiałów do produkcji pasiecznej. Wysokość dotacji, której udzielił Fundusz to 67 784,75 zł, czyli 55% kwoty całkowitych kosztów projektu. Natomiast 35% kosztów projektu finansowanych jest ze środków własnych gminy Nekla, a 10% kosztów pszczelarze płacą jako wkład własny. Po upływie 3 lat, wszystkie zakupione w ramach projektu produkty zostaną przekazane na własność pszczelarzom.
Referat zamówień publicznych, 
inwestycji, obszarów wiejskich i dróg

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
wnioski do budżetu - grafika2.jpg 375452cac868fc77761d02edce874fe0
pomoc prawna napis11.jpg 56e827c804b604bbb2e8613bddd6baec
gospodarka kopia.jpg 6a0a083667481f03d2a252a69ceb56db
rolnictwo_baner.jpg 338452aa8fe478308e90519b3b662d6d
banerroz.gif 1e28b67a20a9271b0b2038502ae9e380