Nekla - turystyka.nekla.eu

epuap.png b2bbf7afbb54ab715f491218ff28af2b
bip.png f8fdd199de7d36ffdcee2bd15e55b884
Środa,  19 lutego 2020
Bettiny, Konrada, Mirosława
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Pierwszy etap przebudowy ul. Prądzyńskiego w Targowej Górce zakończony
2019-08-20 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny
W dniu 2 sierpnia 2019 r. Wykonawca robót Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka komandytowa z Kokoszek zgłosiła zakończenie prac na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Przebudowa drogi gminnej – ul. Prądzyńskiego w m. Targowa Górka wraz z przebudową wodociągu – etap I”.
W ramach inwestycji wykonano na długości 155 m nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm o powierzchni 829 m2, a zgodnie z projektem stałej zmiany organizacji ruchu wykonano próg zwalniający i nowe oznakowanie drogowe. Odwodnienie nawierzchni utwardzonej ulicy zapewniają wykonane 4 przykrawężnikowe wpusty uliczne. Wymieniono również sieć wodociągową w ulicy z rur azbestocementowych na rury PEHD 100 na długości 174,10 m wraz z wymianą 6 szt. przyłączy z rur PE 32 do granicy działek o łącznej długości 25,30 m. Koszt wykonanego przedsięwzięcia to kwota 198.147,71 zł brutto.
Referat zamówień publicznych, 
inwestycji, obszarów wiejskich i dróg

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię