Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

epuap.png 99781977959de171a9d091dc7766511f
bip.png 9d41f0c8d758b5d43855dbbea24821e5
Sobota,  21 września 2019
Darii, Mateusza, Wawrzyńca
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Pierwszy etap przebudowy ul. Prądzyńskiego w Targowej Górce zakończony
2019-08-20 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
W dniu 2 sierpnia 2019 r. Wykonawca robót Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka komandytowa z Kokoszek zgłosiła zakończenie prac na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Przebudowa drogi gminnej – ul. Prądzyńskiego w m. Targowa Górka wraz z przebudową wodociągu – etap I”.
W ramach inwestycji wykonano na długości 155 m nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm o powierzchni 829 m2, a zgodnie z projektem stałej zmiany organizacji ruchu wykonano próg zwalniający i nowe oznakowanie drogowe. Odwodnienie nawierzchni utwardzonej ulicy zapewniają wykonane 4 przykrawężnikowe wpusty uliczne. Wymieniono również sieć wodociągową w ulicy z rur azbestocementowych na rury PEHD 100 na długości 174,10 m wraz z wymianą 6 szt. przyłączy z rur PE 32 do granicy działek o łącznej długości 25,30 m. Koszt wykonanego przedsięwzięcia to kwota 198.147,71 zł brutto.
Referat zamówień publicznych, 
inwestycji, obszarów wiejskich i dróg

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
wnioski do budżetu - grafika2.jpg 92a3325034d75211549d61d97a1a2761
pomoc prawna napis11.jpg 222000f61841923203589b78609790ec
gospodarka kopia.jpg dd3ba3caa98c1f29911366114ad9fdad
rolnictwo_baner.jpg 505992a662004c0fdaf28d6eec924efc
banerroz.gif 3a1663082d42ca543492322837b859d4