Nekla - osp.nekla.eu

epuap.png 8ca059ccb6e7411c469e3fd8efb5d201
bip.png c3895212011247713d577c9b20ececf5
Czwartek,  27 czerwca 2019
Cypriana, Emanueli, Władysława
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Konferencja naukowa "Ziemia skrywa kości"
2016-03-07 Radosław Jagieła
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

„Ziemia skrywa kości. Zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku” to tytuł polsko-niemieckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Poznaniu, Kulturreferat Westpreussen – Posner Land – Mittelpolen – Wohlinien – Galizien, Bibliotekę Uniwersytecką i Centrum Instytut Wielkopolski UAM. Odbyła się na Wydziale Historii UAM w dniach 26 i 27 lutego 2016 roku.

Długą listę członków komitetu naukowo-organizacyjnego otwierali: prof. dr hab. Witold Molik jako przewodniczący, prof. dr hab. Kazimierz Ilski, dziekan Wydziału Historycznego UAM, prof. dr hab. Józef Dobosz, dyrektor IH UAM. Organizatorem i koordynatorem całego przedsięwzięcia był dr hab. Jerzy Kołacki z IH UAM.

Program konferencji pod adresem:
http://historia.amu.edu.pl/pobierz/zsk.pdf

Konferencja składała się z dwóch części: metologiczno-historiograficznej i warsztatowej. Zadaniem pierwszej było stworzenie teoretycznych podstaw terminologicznych w zakresie kościołów protestanckich w Wielkopolsce, wypracowanie modelu obchodzenia się z protestanckim dziedzictwem kulturowym w Wielkopolsce, szczególnie w zakresie ewangelickich miejsc pochówków.

W części drugiej chodziło o zebranie doświadczeń aktywnych w Wielkopolsce grup społecznych w zakresie ratowania cmentarzy ewangelickich, ustalenie wspólnego wzorca postępowania wobec miejsc pochówków w zakresie przeprowadzania kwerend archiwalnych, historiograficznych, prasowych, kartograficznych, zbiorów fotograficznych i badań terenowych. Zainteresowanie władz lokalnych i mieszkańców pamięcią historyczną w zakresie ewangelickiego dziedzictwa historycznego. Wypracowanie procedur eksploracyjnych i badań nad lokalną pamięcią w obszarach występowania obiektów cmentarnych, a także współpracy w tym zakresie ze środowiskami niemieckich protestantów, posiadających wielkopolskie korzenie.

W pierwszym dniu konferencji skoncentrowano się na rozważaniach dotyczących zagadnień teoretycznych i metodologicznych (prof. dr hab. Ewa Domańska, IH UAM, „Cmentarze jako przedmiot historii ratowniczej”, dr hab. Jerzy Kołacki, IH UAM, „Koncepcja badań cmentarzy protestanckich w Wielkopolsce”, prof. dr hab., WSHTWP w Szczecinie, „Cmentarze nieistniejących cmentarzy. Między egzystencjalną potrzebą oddawania szacunku zmarłym i polityczną dyspozycją; ich pamięcią/zapomnieniem”, prof. dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, IH UAM, ”Nekropolia jako regionalne i lokalne miejsce pamięci historycznej w dydaktyce”).

Zaprezentowano też zagadnienia historiograficzne i źródłowe (prof. dr hab. Olgierd Kiec, Uniwersytet Zielonogórski, „Kościoły ewangelickie w Wielkopolsce w XIX i XX wieku”, prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, UMK w Toruniu, „Wielkopolski i pomorski Kościół Ewangelicko-Augsburski w polskiej historiografii”, mgr Karolina Filipowska IH UAM, „Cmentarze żydowskie w Wielkopolsce po 1945 r.”, dr hab. Konrad Białecki IH UAM, Polityki państwa polskiego wobec obiektów sakralnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Wielkopolsce przed i po 1989 roku”, prof. dr hab. Violetta Julkowska IH UAM, losy ewangelickiego dziedzictwa sakralnego w Kościanie – studium przypadku”, dr Katarzyna Woniak, Centrum Badań Historycznych PAN, Berlin, „Złotów i polsko-niemieckie miejsca pamięci”, Johannes Staemmler (OKR), „Johannes Staemmler aus Posen im Lichte seiner Erinnerungen”, Hubert Owczarek, Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Poznaniu, „Cmentarze ewangelickie w fotograficznych zbiorach internetowych”, dr Justyna Budzińska IH UAM, „zabytkowe cmentarze z perspektywy historii sztuki”).

Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji i podzielenia się doświadczeniami w materii ratowania cmentarzy przedstawiciela środowiska nekielskiego.

W referacie „Cmentarze olęderskie wołają o ratunek. Podzwonne czy nekielska alternatywa?” zaprezentowałem dorobek powołanego w 2004 roku  Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarzy Olęderskich w Gminie Nekla, doświadczenia w zakresie ratowania cmentarzy, współpracy z władzami samorządowymi, pozytywną reakcję mieszkańców, a także znaczenie inicjatywy obywatelskiej dla australijskich potomków nekielskich olędrów. Pozytywne przemiany w świadomości społecznej, rozwój turystyki rowerowej i kulturowej oraz kształtowanie korzystnego obrazu gminy w jej promocji na arenie krajowej i międzynarodowej, to niewątpliwe osiągnięcia nekielskiej społeczności. Korzystanie z naszych doświadczeń przez reprezentantów społeczności Kostrzyna (p. Gerard Janas), gminy Ryczywół (Roman Trzęsimiech – założyciel Stowarzyszenia Rewitalizacji Cmentarzy Olęderskich w powiecie obornickim), Czerniejewa (doprowadzenie przez p. burmistrz Danutę Grychowską do uporządkowania cmentarza olęderskiego w Rakowie), Wierzyc (inicjatywa p. Emilii Urbaniak-Kmiecik, która uporządkowała z mieszkańcami i młodzieżą szkolną cmentarz rodziny Kelmów w Wierzycach) dopełniają obrazu pozytywnych oddziaływań.

W części warsztatowej inni uczestnicy konferencji dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie inicjatyw podejmowanych w ostatnich latach w różnych częściach Wielkopolski: Joanna Wałkowska z Instytutu Prahistorii UAM scharakteryzowała cmentarze ewangelickie w kontekście problemów i możliwości badań archeologicznych, ks. Waldemar Wunsz, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie, zaprezentował cmentarze ewangelickie w swojej rozleglej parafii, Maksymilian Frąckowiak opowiadał o pracach archeologiczno-ekshumacyjnych Stowarzyszenia „Pomost” na niemieckich grobach wojennych w Wielkopolsce. Adam Maliński mówił o ratowaniu cmentarzy w powiecie obornickim, dr Marceli Tureczek o uratowaniu cmentarza w Brójcach w lubuskiem, Dominik Makosch o działaniach Stowarzyszenia Socjum Kępno w porządkowaniu cmentarzy i przywracaniu pamięci o ewangelikach w Kępnie i okolicach, Przemysław Kowalski o wykorzystaniu potencjału historycznego olędrów w Puszczy Pyzdrskiej w budowaniu tożsamości kulturowej regionu, Przemysław Mierzejewski o ratowaniu cmentarzy w kontekście historii olęderskiej w powiecie nowotomyskim, Katarzyna Wieczorek i Krzysztof Lange z Czempinia o działaniach ratujących cmentarz ewangelicki w ich mieście, Beata Zabroni o porządkowaniu cmentarza ewangelickiego w Strzyżewicach koło Leszna, Michał Wiśniewski z Torunia o działaniach Stowarzyszenia Lapidarium w zakresie dokumentowania, porządkowania i upamiętniania cmentarzy ewangelickich w województwie kujawsko-pomorskim.

W wystąpieniach gości z Niemiec: Karin Ziegler, Helmuta Brauera, Klausa Hinza obok zainteresowania losem cmentarzy ewangelickich w Wielkopolsce i działań środowisk lokalnych, przewijał się  motyw pojednania niemiecko-polskiego.

W hallu Collegium Historicum Novum można było obejrzeć cztery wystawy fotograficzne nawiązujące do tematyki konferencji; „Wielkopolskie cmentarze ewangelickie”, „Krajobrazy pamięci Puszczy Pyzdrskiej”, „Wielkopolscy ewangelicy. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe na przykładzie gminy Kórnik” oraz „Nekielskie Olędry. W kręgu pracy, wiary i nadziei” autorstwa p. Witolda Przewoźnego. W przerwach pomiędzy poszczególnymi panelami konferencji można było nawiązać wiele nowych znajomości i podzielić się doświadczeniami. Należy wyrazić nadzieję, że podobne konferencje będą organizowane w przyszłości.

 

                                                                                                                  Jerzy Osypiuk
Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
2019 logo_biegu_ludzik_230.jpg d705dbd4e87d47fe7a8d10ffbb4fa38f
pomoc prawna napis11.jpg ad4ba9092db5279354c07b6f5b29c993
gospodarka kopia.jpg 7bff09da1b92a868045bd6290a910aa5
rolnictwo_baner.jpg 01a0744089f4f4740cf93f67443bb2a3
banerroz.gif eba0072190c12e2e478028c787c45a0e