Nekla - osp.nekla.eu

epuap.png 6b3d4d5c80e434de31c4d7be59fb8955
bip.png 91aafb13d0e4b88e83f4b5a3281af2bb
Środa,  21 lutego 2018
Eleonory, Lenki, Kiejstuta
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Zebrania wiejskie
2017-10-17 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

26 września br. odbyło się ostatnie spotkanie z mieszkańcami zamykające cykl zebrań wiejskich na terenie gminy Nekla. Głównym punktem wrześniowych zebrań są podejmowane przez mieszkańców decyzje w sprawie przedsięwzięć do realizacji w 2018 roku ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. Łączna kwota środków funduszu sołeckiego wyodrębnionych w ramach budżetu gminy Nekla to 271 333,54 zł co - w porównaniu z rokiem 2017 - stanowi wzrost o 55 709,43 zł, a związane jest ze wzrostem wykonanych dochodów bieżących gminy oraz wzrostem liczby mieszkańców.  Przypomnijmy, że fundusz sołecki realizowany jest w gminie Nekla od 2010 r. i wynosił wówczas zaledwie 133 366,00 zł.

Przedsięwzięcia realizowane na terenie poszczególnych sołectw są zróżnicowane, ale wszystkie należą do katalogu zadań własnych gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. I tak w przyszłym roku realizowane będą m. in. zadania polegające na kontynuacji budowy/przebudowy oraz utwardzania dróg (Gierłatowo, Opatówko, Podstolice, Stroszki, Zasutowo, Targowa Górka, Racławki, Mała Górka, Kokoszki, Nekielka), budowie dróg i chodników (Chwałszyce, Gąsiorowo), budowie oświetlenia ulicznego (Stępocin, Stroszki, Podstolice, Zasutowo, Starczanowo), rozbudowie i doposażeniu miejsc rekreacji (Opatówko, Podstolice, Zasutowo, Barczyzna, Nekielka).

Zebrania wiejskie są również okazją do dyskusji na temat bieżących spraw dotyczących wsi i jej mieszkańców czy też gminy. Zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla Karola Balickiego najczęstszymi wnioskami zgłaszanymi podczas tegorocznych zebrań były te związane z koniecznością poprawy bezpieczeństwa na drogach i dotyczyły budowy progów zwalniających, chodników czy oświetlenia ulicznego. Związane jest to przede wszystkim z wzmożonym ruchem samochodów oraz  systematyczną poprawą stanu technicznego dróg, również wynikającą z faktu, iż sołectwa decydują o współfinansowaniu z funduszu sołeckiego inwestycji drogowych. Fundusz sołecki to swego rodzaju mały budżet obywatelski w tym sensie, że daje mieszkańcom możliwość tworzenia ich własnych inicjatyw dla dobra i rozwoju lokalnych wspólnot. Dotyczy przedsięwzięć wskazanych przez samych mieszkańców i jako takich odpowiadających na ich potrzeby – dodaje Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.

Podczas tegorocznych zebrań omawiane były również - w ramach konsultacji z mieszkańcami – projekty statutów sołectw, regulujących organizację i zakres działania jednostek pomocniczych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zostaną one przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla.

Anna Mizgajska

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 8ee7e9f3a62ce221ce5eadc421f415c6
pomoc prawna napis11.jpg d8dc4a04877fbb43dbac8ba9d228d49d
gospodarka kopia.jpg 90c93fe2db4ce2f3884ba60c2e0fa567
rolnictwo_baner.jpg 798d3e64fea8a7a62e1999840349bfd4