platki_sniegu_zima.jpg dfcb5dcb485a3a9dfa6e57caee667984

Nekla - osp.nekla.eu

epuap.png e9433d271ec443696ebbd6ae39fc190d
bip.png 7911378bd190c652dfd5395fc4b14381
Wtorek,  11 grudnia 2018
Biny, Damazego, Waldemara
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Zebrania wiejskie
2017-10-17 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

26 września br. odbyło się ostatnie spotkanie z mieszkańcami zamykające cykl zebrań wiejskich na terenie gminy Nekla. Głównym punktem wrześniowych zebrań są podejmowane przez mieszkańców decyzje w sprawie przedsięwzięć do realizacji w 2018 roku ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. Łączna kwota środków funduszu sołeckiego wyodrębnionych w ramach budżetu gminy Nekla to 271 333,54 zł co - w porównaniu z rokiem 2017 - stanowi wzrost o 55 709,43 zł, a związane jest ze wzrostem wykonanych dochodów bieżących gminy oraz wzrostem liczby mieszkańców.  Przypomnijmy, że fundusz sołecki realizowany jest w gminie Nekla od 2010 r. i wynosił wówczas zaledwie 133 366,00 zł.

Przedsięwzięcia realizowane na terenie poszczególnych sołectw są zróżnicowane, ale wszystkie należą do katalogu zadań własnych gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. I tak w przyszłym roku realizowane będą m. in. zadania polegające na kontynuacji budowy/przebudowy oraz utwardzania dróg (Gierłatowo, Opatówko, Podstolice, Stroszki, Zasutowo, Targowa Górka, Racławki, Mała Górka, Kokoszki, Nekielka), budowie dróg i chodników (Chwałszyce, Gąsiorowo), budowie oświetlenia ulicznego (Stępocin, Stroszki, Podstolice, Zasutowo, Starczanowo), rozbudowie i doposażeniu miejsc rekreacji (Opatówko, Podstolice, Zasutowo, Barczyzna, Nekielka).

Zebrania wiejskie są również okazją do dyskusji na temat bieżących spraw dotyczących wsi i jej mieszkańców czy też gminy. Zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla Karola Balickiego najczęstszymi wnioskami zgłaszanymi podczas tegorocznych zebrań były te związane z koniecznością poprawy bezpieczeństwa na drogach i dotyczyły budowy progów zwalniających, chodników czy oświetlenia ulicznego. Związane jest to przede wszystkim z wzmożonym ruchem samochodów oraz  systematyczną poprawą stanu technicznego dróg, również wynikającą z faktu, iż sołectwa decydują o współfinansowaniu z funduszu sołeckiego inwestycji drogowych. Fundusz sołecki to swego rodzaju mały budżet obywatelski w tym sensie, że daje mieszkańcom możliwość tworzenia ich własnych inicjatyw dla dobra i rozwoju lokalnych wspólnot. Dotyczy przedsięwzięć wskazanych przez samych mieszkańców i jako takich odpowiadających na ich potrzeby – dodaje Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.

Podczas tegorocznych zebrań omawiane były również - w ramach konsultacji z mieszkańcami – projekty statutów sołectw, regulujących organizację i zakres działania jednostek pomocniczych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zostaną one przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla.

Anna Mizgajska

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg a28c0ad4c1d3a991d53254cf7b6431ba
15 grudnia 2018 roku (sobota) w godz. 7:00-15:00 będzie dniem pracującym dla Urzędu Miasta i Gminy Nekla w zamian za poniedziałek 24 grudnia 2018 roku (Wigilia). 24 grudnia urząd będzie nieczynny.
pomoc prawna napis11.jpg a30d368e5c8e50db509714669c558757
gospodarka kopia.jpg 695ef4a3189d0acd6814d2cdeaf27879
rolnictwo_baner.jpg ab105a23049340c0d236020e63af47ae
banerroz.gif 5b39def3843353424d91e5244791c310