Nekla - osp.nekla.eu

epuap.png 9c93d76a7087ab340667263c01c1aaba
bip.png a11bed679dc85d35bf3f919538b95062
Sobota,  22 września 2018
Maury, Milany, Tomasza
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Zebrania wiejskie
2017-10-17 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

26 września br. odbyło się ostatnie spotkanie z mieszkańcami zamykające cykl zebrań wiejskich na terenie gminy Nekla. Głównym punktem wrześniowych zebrań są podejmowane przez mieszkańców decyzje w sprawie przedsięwzięć do realizacji w 2018 roku ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. Łączna kwota środków funduszu sołeckiego wyodrębnionych w ramach budżetu gminy Nekla to 271 333,54 zł co - w porównaniu z rokiem 2017 - stanowi wzrost o 55 709,43 zł, a związane jest ze wzrostem wykonanych dochodów bieżących gminy oraz wzrostem liczby mieszkańców.  Przypomnijmy, że fundusz sołecki realizowany jest w gminie Nekla od 2010 r. i wynosił wówczas zaledwie 133 366,00 zł.

Przedsięwzięcia realizowane na terenie poszczególnych sołectw są zróżnicowane, ale wszystkie należą do katalogu zadań własnych gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. I tak w przyszłym roku realizowane będą m. in. zadania polegające na kontynuacji budowy/przebudowy oraz utwardzania dróg (Gierłatowo, Opatówko, Podstolice, Stroszki, Zasutowo, Targowa Górka, Racławki, Mała Górka, Kokoszki, Nekielka), budowie dróg i chodników (Chwałszyce, Gąsiorowo), budowie oświetlenia ulicznego (Stępocin, Stroszki, Podstolice, Zasutowo, Starczanowo), rozbudowie i doposażeniu miejsc rekreacji (Opatówko, Podstolice, Zasutowo, Barczyzna, Nekielka).

Zebrania wiejskie są również okazją do dyskusji na temat bieżących spraw dotyczących wsi i jej mieszkańców czy też gminy. Zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla Karola Balickiego najczęstszymi wnioskami zgłaszanymi podczas tegorocznych zebrań były te związane z koniecznością poprawy bezpieczeństwa na drogach i dotyczyły budowy progów zwalniających, chodników czy oświetlenia ulicznego. Związane jest to przede wszystkim z wzmożonym ruchem samochodów oraz  systematyczną poprawą stanu technicznego dróg, również wynikającą z faktu, iż sołectwa decydują o współfinansowaniu z funduszu sołeckiego inwestycji drogowych. Fundusz sołecki to swego rodzaju mały budżet obywatelski w tym sensie, że daje mieszkańcom możliwość tworzenia ich własnych inicjatyw dla dobra i rozwoju lokalnych wspólnot. Dotyczy przedsięwzięć wskazanych przez samych mieszkańców i jako takich odpowiadających na ich potrzeby – dodaje Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.

Podczas tegorocznych zebrań omawiane były również - w ramach konsultacji z mieszkańcami – projekty statutów sołectw, regulujących organizację i zakres działania jednostek pomocniczych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zostaną one przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla.

Anna Mizgajska

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 6fe1863af8d3d9369610782198f6178f
Wybory_samorz_2018_230.jpg d13a9edc22ed5b39dab2ed8c55d89c1b
pomoc prawna napis11.jpg 92c7aa024230ce26bb223fcbda823e86
gospodarka kopia.jpg 50b833feb8f860e5f8ba79c88a38ac2b
rolnictwo_baner.jpg 4fae36f9c796110e7e00a7b2f7c8a0f2
banerroz.gif 3a990e85d6772e6b9a7067c711db7407