Nekla - nekla.eu

epuap.png 0363a6a818c411d98f8c584566924ef9
bip.png 3284392c05cbfdc15ef4eee80a486a0f
Sobota,  25 listopada 2017
Elżbiety, Katarzyny, Klemensa
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Zebrania wiejskie
2017-10-17 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

26 września br. odbyło się ostatnie spotkanie z mieszkańcami zamykające cykl zebrań wiejskich na terenie gminy Nekla. Głównym punktem wrześniowych zebrań są podejmowane przez mieszkańców decyzje w sprawie przedsięwzięć do realizacji w 2018 roku ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. Łączna kwota środków funduszu sołeckiego wyodrębnionych w ramach budżetu gminy Nekla to 271 333,54 zł co - w porównaniu z rokiem 2017 - stanowi wzrost o 55 709,43 zł, a związane jest ze wzrostem wykonanych dochodów bieżących gminy oraz wzrostem liczby mieszkańców.  Przypomnijmy, że fundusz sołecki realizowany jest w gminie Nekla od 2010 r. i wynosił wówczas zaledwie 133 366,00 zł.

Przedsięwzięcia realizowane na terenie poszczególnych sołectw są zróżnicowane, ale wszystkie należą do katalogu zadań własnych gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. I tak w przyszłym roku realizowane będą m. in. zadania polegające na kontynuacji budowy/przebudowy oraz utwardzania dróg (Gierłatowo, Opatówko, Podstolice, Stroszki, Zasutowo, Targowa Górka, Racławki, Mała Górka, Kokoszki, Nekielka), budowie dróg i chodników (Chwałszyce, Gąsiorowo), budowie oświetlenia ulicznego (Stępocin, Stroszki, Podstolice, Zasutowo, Starczanowo), rozbudowie i doposażeniu miejsc rekreacji (Opatówko, Podstolice, Zasutowo, Barczyzna, Nekielka).

Zebrania wiejskie są również okazją do dyskusji na temat bieżących spraw dotyczących wsi i jej mieszkańców czy też gminy. Zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla Karola Balickiego najczęstszymi wnioskami zgłaszanymi podczas tegorocznych zebrań były te związane z koniecznością poprawy bezpieczeństwa na drogach i dotyczyły budowy progów zwalniających, chodników czy oświetlenia ulicznego. Związane jest to przede wszystkim z wzmożonym ruchem samochodów oraz  systematyczną poprawą stanu technicznego dróg, również wynikającą z faktu, iż sołectwa decydują o współfinansowaniu z funduszu sołeckiego inwestycji drogowych. Fundusz sołecki to swego rodzaju mały budżet obywatelski w tym sensie, że daje mieszkańcom możliwość tworzenia ich własnych inicjatyw dla dobra i rozwoju lokalnych wspólnot. Dotyczy przedsięwzięć wskazanych przez samych mieszkańców i jako takich odpowiadających na ich potrzeby – dodaje Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.

Podczas tegorocznych zebrań omawiane były również - w ramach konsultacji z mieszkańcami – projekty statutów sołectw, regulujących organizację i zakres działania jednostek pomocniczych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zostaną one przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla.

Anna Mizgajska

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
Urząd Stanu Cywilnego w dniu 24.11.2017 r. (piątek) w godzinach od 11:30-14:00 będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.
pomoc prawna napis11.jpg c07d09bfe1b42320673514a1363ed856
gospodarka kopia.jpg 6ee5cf1905d9a83aa3b3b4b651301c00
rolnictwo_baner.jpg 931db6a1e36ac35d249025e06a8ac13a
kalendarz_wydarzen_atrakcje_krynica_zdroj_.jpg d26c5b950b262927d4e02c6e1362bd2a