Nekla - osp.nekla.eu

epuap.png e911c4e8fe482b9d1877292f2d0f83e6
bip.png 1c6424e7e4fdd7ec95fb6bc4567061c4
Środa,  15 sierpnia 2018
Marii, Napoleona, Stelii
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Dobra i zła wiadomość dla zespołu pałacowo-parkowego w Nekli!
2018-07-13 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
W dniu 6 lipca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę beneficjentów, którym przyznano pomoc finansową w ramach operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Nekla otrzymała przedmiotowe dofinansowanie i znalazła się na pierwszym miejscu listy rankingowej uzyskując 28 pkt. na 32 możliwe do uzyskania punkty. W ramach naboru złożonych zostało 17 wniosków. 
Przedmiotem dofinansowania zostało objęte zadanie pn.: „Przebudowa części pomieszczeń byłego Pałacu ze zmianą sposobu użytkowania na izbę pamięci (salę historyczną), przebudową wieży, tarasu z tyłu budynku, budową tarasu widokowego na części dachu, wykonaniem robót budowalnych związanych z zagospodarowaniem terenu z tyłu budynku”. Celem operacji jest konserwacja i poprawa stanu zabytkowego Pałacu w Nekli służąca zachowaniu dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie sali historycznej wraz z elementami towarzyszącymi, co przyczyni się do podniesienia świadomości i wiedzy mieszkańców w zakresie lokalnego dziedzictwa oraz promocji dziedzictwa kulturowego Gminy wśród turystów, wspierająca rozwój regionu. Całkowita wartość inwestycji to 999 343,14 zł, natomiast wnioskowana maksymalna kwota dofinansowania to 500 000,00 zł, która została przyznana Gminie w całości. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2019 roku.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nekla złożyła także wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na zaadaptowaniu budynku dawnej wozowni, będącej częścią zespołu pałacowo-parkowego w Nekli, na pomieszczenia biblioteczne. W dniu 2 lipca br. Instytut książki ogłosił wyniki naboru w ramach programu Infrastruktura bibliotek na lata 2016-2020, w którym to naborze biblioteka złożyła przedmiotowy wniosek. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło łącznie 218 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymało zaledwie 30. Wniosek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nekla przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednakże z uwagi na ograniczoną pulę środków nie otrzymał dofinansowania. O pozycji wniosku na liście rankingowej zdecydowały m. in. poniższe kryteria: 
- zły stan techniczny obiektu biblioteki – brak punktów, ponieważ wniosek Biblioteki Publicznej w Nekli dotyczył przeniesienia instytucji do nowej siedziby spełniającej określone wymogi powierzchni wynoszące min. 300m2, z kolei siedziba nekielskiej biblioteki nie mogła być przedmiotem wniosku, ponieważ powierzchnia jej pomieszczeń bibliotecznych nie przekracza dziś 220 m2,
- obiekt biblioteki objęty zadaniem jest własnością wnioskodawcy – brak punktów, ponieważ właścicielem zespołu pałacowo-parkowego jest Gmina Nekla, a nie Biblioteka Publiczna w Nekli jako wnioskodawca,
- cena 1 m2 powierzchni całkowitej obiektu objętego zadaniem w stosunku do pozostałych wniosków – w tym kryterium wniosek Biblioteki nie mógł konkurować z pozostałymi wnioskami, ponieważ koszt robót budowlanych przy zabytku jakim jest dawna wozownia wyszedł bardzo wysoki na tle pozostałych w konkursie wniosków.
Jednocześnie informujemy, iż Biblioteka Publiczna w Nekli złoży wniosek o dofinansowanie w kolejnym naborze.
Referat ds. zamówień publicznych, 
inwestycji, obszarów wiejskich i dróg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 618cd7acbd9f0622c978cfb6e1b08ada
plakat rajd rowerowy hotel__1 zajawka zapisy zakończone.jpg 39e7835521e3f636d5cffe38bd244662
pomoc prawna napis11.jpg 4461d5d26828f853c4b661059da3f299
gospodarka kopia.jpg da7f48a647b49dee1b868376430c29f7
rolnictwo_baner.jpg c30d0d7b607bc60ddc18ffab805dce24