Nekla - turystyka.nekla.eu

epuap.png ee3e5d86b4d6d70e9901b228597cf6f2
bip.png 14e73541a50a3a60dc4eb9bbd2a7e11f
Środa,  19 lutego 2020
Bettiny, Konrada, Mirosława
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
DOTACJA DLA GMINY NEKLA NA ZAKUP DRZEW MIODODAJNYCH
2019-04-10 Marta Owczarzak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

DOTACJA  DLA GMINY NEKLA NA ZAKUP DRZEW MIODODAJNYCH

Gmina Nekla pozyskała już kolejne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 19.980 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych (w ubiegłym roku  z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych - nasadzono 175 sztuk drzew miododajnych).

W roku bieżącym zakupione zostaną akacje, platany klonolistne, śliwy i wiśnie ozdobne, głogi pośrednie, jarząby pospolite, kasztanowce czerwone oraz lipy drobnolistne. Drzewa z uzyskanego dofinansowania w roku 2019 zostaną nasadzone w ilości 182 sztuki,  w miejscowościach : Nekla, Starczanowo, Targowa górka, Mystki i Chwałszyce.

Dlaczego to takie ważne?

Celem sadzenia drzew miododajnych jest przeciwdziałanie wymieraniu pszczół. Sadzenie drzew miododajnych przyczyni się do bytowania pszczół, dzięki temu będą miały korzystniejsze warunki. Nasadzenia drzew zdecydowanie poprawią strukturę gleb i ich jakość, a także przyczynią się do łagodzenia negatywnych zjawisk związanych z prowadzeniem intensywnej gospodarki rolnej, poprawiając warunki mikroklimatyczne przyległych pól. Zachowanie bioróżnorodności poprzez nasadzenia drzew miododajnych zapewni pozyskanie nektaru owadom zapylającym, zdecydowanie poprawiając lokalny ekosystem.

Gdyby nie pszczoły, wiele roślin wyginęłoby, gdyż nie miałby ich kto zapylać. Pszczoły miodne to jedne z najpopularniejszych zapylaczy. Pszczoły miodne są bardzo wydajnymi zapylaczami z wielu powodów. Przede wszystkim przywiązują się do kwiatów i wracają na nie często, dzięki czemu skuteczność zapylania jest dużo wyższa niż gdyby siadły na danym kwiecie tylko jeden raz, dodatkowo mają wysoko rozwinięty instynkt społeczny i z tego względu są nastawione na jak największe gromadzenie pokarmu.  Zapylanie roślin przez pszczoły jest powszechnie wykorzystywane w rolnictwie i sadownictwie. Nie od dziś bowiem wiadomo, że im częściej pszczoła odwiedzi dany kwiat, tym później lepszy i bardziej dorodny powstanie z niego owoc. Nic więc dziwnego, że rolnicy i producenci owoców wynajmują pasieki w celu zapylania ich roślin. Korzyści zwykle są obopólne. Producenci zboża czy owoców mogą cieszyć się większymi i lepszymi zbiorami, natomiast właściciele pasiek mają dostęp do olbrzymich powierzchni miododajnych i lubianych przez pszczoły pożytków. Takie transakcje wiązane sprawdzą się jednak tylko wtedy, gdy rolnicy nie będą stosowali agresywnie działających środków ochrony roślin. Są one bowiem szkodliwe dla pszczół.

Co robi Gmina?

Gmina Nekla drugi rok z rzędu wnioskowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ze skutkiem pozytywnym o dofinansowanie na zakup drzew miododajnych w wysokości około 20 tysięcy rocznie. Drugi rok z rzędu drzewa te będziemy nasadzać w sumie będzie to 357 drzew miododajnych...ale to nie wszystko…

Dodatkowo Gmina Nekla realizuje bieżące utrzymane zieleni z myślą o środowisku i jego ochronie poprzez zakup i nasadzenia krzewów przyjaznym pszczołom – w roku 2018 nasadzono 335 krzewów   miododajnych - tawuły japońskiej i ligustru pospolitego w miejscowości Opatówko w roku 2019 planuje się dosadzić jeszcze 100 sztuk pechęrznicy  kalinolistnej.

Mając na celu poprawę bioróżnorodności lokalnych ekosystemów oraz umożliwienie bytowania na nich owadów zapylających, chcemy z korzyścią dla nas wszystkich zwiększać areał roślin miododajnych dlatego planujemy w dalszym ciągu realizować nasadzenia zastępcze o drzewa miododajne  a także starać się w kolejnych latach o możliwe dofinansowania na zakup roślin miododajnych. Jednocześnie w trosce o realizację potrzeb i zadowolenie wszystkich mieszkańców  –  jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i sugestie odnośnie nowych miejsc nasadzeń i gatunków drzew i krzewów, które chcieliby Państwo w swojej okolicy - prosimy kierować je do Urzędu Miasta i Gminy Nekla do Referatu Gospodarki Komunalnej osobiście lub za pośrednictwem radnych i sołtysów.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię