Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

epuap.png ebc8ce0a04fda552be8b30e290a2e4f7
bip.png 92ac04f15ed2fcae0252d7d53a856c4e
Piątek,  20 września 2019
Eustachego, Faustyny, Renaty
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Złożone wnioski na dofinansowanie
2019-05-15 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny
Gmina Nekla kontynuuje działania w zakresie pozyskania środków finansowych w 2019 na kolejne zadania inwestycyjne.
12 kwietnia Gmina złożyła dwa wnioski w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu o dofinansowanie zadań: Przebudowy ul. Długiej od km 0+540 do km 0+706,31 – etap IV oraz Przebudowy ul. Poznańskiej w miejscowości Nekla wraz z przebudową skrzyżowania ul. Poznańskiej i Lipowej w Nekli ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Pierwsze z zadań polega na przebudowie odcinka drogi gminnej o dł. 166,31 m i zmiennej szer. od 5,5 do 6 m. Inwestycja obejmuje przebudowę skrzyżowania z ulicą Reymonta oraz włączeniem do drogi powiatowej ul. Dworcowej. Jest to ostatni etap przebudowy ul. Długiej (zakończenie inwestycji rozpoczętej w roku 2014). Zakres przebudowy w obszarze robót drogowych obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego dwuwarstwowej (warstwy ścieralnej i wiążącej) na podbudowie tłuczniowej w krawężniku betonowym, budowę chodnika z lewej strony o nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazdów po stronie budowanego chodnika. Przebudowa ulicy w zakresie kanalizacji deszczowej obejmuje przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej polegającą na montażu nowego rurociągu z rur PVC fi 315 mm, nabudowaniu 6 studzienek ściekowych ulicznych i jednej studni rewizyjnej. Łączna wartość kosztorysowa robót to 429 885,18 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 214 942,00 zł (50%). Przewidywany termin realizacji zadania to październik 2019 r.
Przebudowa ul. Poznańskiej polega na przebudowie odcinka drogi gminnej o dł. 362,57 m i szer. 9 m (dwa pasy ruchu o szer. 3,25 m każdy i zatoka postojowa o szer. 2,5 m) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lipową. Inwestycja obejmuje w zakresie robót drogowych wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego dwuwarstwowej (warstwy ścieralnej i wzmacniającej) na geokompozycie w krawężniku betonowym, wydzielenie zatok postojowych, przebudowę istniejących chodników o nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazdów. Przebudowa ulicy w zakresie kanalizacji deszczowej obejmuje przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej polegającą na montażu przewodów dwuściennych PP typu K2 fi 400 i 300 mm o łącznej dł. 279 m, nabudowaniu 11 studni kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC-U fi 200 mm. Łączna wartość kosztorysowa robót to 1 723 173,73 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 861 586,00 zł (50%). Realizacja inwestycji zaplanowana jest na okres 2 lat – do końca października 2020 r.
26 kwietnia Gmina Nekla złożyła również wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na realizację zadania polegającego na doposażeniu i poprawie standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni) przy Szkole Podstawowej w Nekli. Środki pozyskane w ramach dofinansowania przeznaczone będą na wykonanie nowej posadzki z rynną odpływową w kuchni, w jadalni zostanie położona nowa podłoga, wymienione zostaną parapety oraz stolarka drzwiowa, wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna i grzewcza. Oba pomieszczenia zostaną na nowo pomalowane oraz zamontowanie zostanie nowe oświetlenie. Łączna wartość kosztorysowa robót to 118 627,46 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 79 999,99 zł. Przewidywany termin realizacji inwestycji to lipiec-sierpień 2019 r. 
Referat ds. zamówień publicznych, 
inwestycji, obszarów wiejskich i dróg
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
wnioski do budżetu - grafika2.jpg c51d89adc75188a55e4b0e2c2750a43d
pomoc prawna napis11.jpg 2136ca2f52b2ca52f869bd40cdcd6646
gospodarka kopia.jpg c6f1f621a87ed65445d5bd952d598322
rolnictwo_baner.jpg 9878efe2e4f489ae8e86435cac84be66
banerroz.gif 2479a4106a3b8fb6736d38f443bc1c59