Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

epuap.png 533342c54e9f0aef760cd0c20a12b873
bip.png 7aaa29433b42f5df064967d1ff3089b9
Sobota,  21 września 2019
Darii, Mateusza, Wawrzyńca
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Uczniowie z gminy Nekla najlepsi w powiecie!
2019-08-16 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
Podsumowując  egzaminacyjne zmagania możemy z dumą powiedzieć, że każdy z napisanych egzaminów gimnazjalnych dał uczniom z gminy Nekla pierwszą pozycję w powiecie wrzesińskim. 
Z egzaminem gimnazjalnym z matematyki najlepiej poradzili sobie uczniowie z Zespołu Szkół w Nekli, uzyskując średni wynik 54,07 %, co daje znaczną przewagę w stosunku do wyniku powiatu (42,71%) a nawet województwa (41,33%). Wyniki egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie dały przewagę nad średnimi wynikami powiatu (58,05%) i województwa (58,03%) uczniom z Zespołu Szkół w Nekli (67,51%) oraz z Zespołu Szkół w Targowej Górce (62,43%). Podobnie z egzaminem z języka polskiego, w którym nasi uczniowie uzyskali wynik wyższy niż średnia powiatu (61,83%) oraz województwa (61,23%). I tak uczniowie z Zespołu Szkół w Nekli uzyskali wynik 71,85%, uczniowie z Zespołu Szkół w Targowej Górce – 67,57%, uczniowie z Zespołu Szkół w Zasutowie -62,18 %. 
Uczniowie z Zespołu Szkół w Nekli najlepiej poradzili sobie z egzaminem gimnazjalnym z przedmiotów przyrodniczych uzyskując wynik 57,38 %, który również znajduje się powyżej średniej powiatu (49,80%) oraz województwa (49%).  Podobnie z części językowej uczniowie 
z Zespołu Szkół w Nekli pisząc egzamin z języka angielskiego –poziom podstawowy uplasowali się na pierwszym miejscu uzyskując wynik 71,89% znacznie przewyższając średnią powiatu (63,39 %) oraz województwa (66,36%).  Średni wynik uczniów z Zespołu Szkół w Nekli z egzaminu z języka angielskiego -  poziom rozszerzony to 55,80% (powiat – 46,81%, województwo – 51,06%).  
W tegorocznych  egzaminach zewnętrznych uczniowie nekielskiej szkoły  wypadli znakomicie. Zarówno ósmoklasiści jak i gimnazjaliści osiągnęli średnie powyżej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Wyniki te, kolejny raz potwierdzają fakt, że jesteśmy jedną z najlepszych szkół w powiecie wrzesińskim. Jest to efekt olbrzymiego zaangażowania i profesjonalizmu nauczycieli, bardzo dobrej współpracy z Organem Prowadzącym, Rodzicami i lokalnymi instytucjami. Chciałbym również zwrócić uwagę na poziom sportowy szkoły w Nekli. W tegorocznej klasyfikacji Szkolnego Związku Sportowego uplasowaliśmy się na 32 miejscu w województwie (na 865 klasyfikowanych szkół) w Igrzyskach Dzieci (roczniki do klasy 6 sp) co dało nam najlepszy wynik w powiecie, oraz na 47 miejscu w województwie (na 667 klasyfikowanych) w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (klasy 7-8 sp oraz gim) co przełożyło się na drugie miejsce w powiecie wrzesińskim. Jest to efektem ciężkiej pracy nauczycieli  i uczniów, powstaniem klas sportowych oraz wspaniałą bazą sportową którą dysponuje szkoła. Jak widać potrafimy łączyć edukację na najwyższym poziomie ze sprawnością fizyczną. Chciałbym jeszcze dodać, że klasy sportowe osiągają najwyższe wyniki średnich ocen w szkole. Na koniec, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tak wspaniałych sukcesów szkoły. Podsumowuje Dyrektor Zespołu Szkół w Nekli – Robert Andrzejczak.
Na szczególną uwagę zasługują również uczniowie z Zespołu Szkół w Zasutowie, którzy z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uzyskali wynik 86,77 % co daje im pierwsze miejsce w powiecie (średni wynik 63,15%) i znacznie przewyższa średnią województwa, która wynosi 61,04%. 
Zdaniem Dyrektora Zespołu Szkół w Zasutowie Piotra Michalaka uczniowie klasy VII napisali egzamin na najwyższym poziomie, a swój wynik zawdzięczają Pani Krystynie Jagodzińskiej, która przygotowywała ich do egzaminu. W Zespole Szkół w Zasutowie egzamin gimnazjalny zdawało 11 uczniów, egzamin po ósmej klasie zdawało 12 uczniów. Oby dwa egzaminy można uznać za historyczne egzamin gimnazjalny zdawany był po raz ostatni, natomiast ósmoklasiści zdawali egzamin po raz pierwszy. Gimnazjaliści w porównaniu do szkól województwa wielkopolskiego  swój egzamin zdali osiągając lepsze wyniki z języka polskiego. Natomiast historia, przedmioty przyrodnicze, język angielski część podstawowa zdali osiągając wyniki zbliżone do średniej województwa.
Dobry wynik uczniów z gminy Nekla to nie przypadek ponieważ jak pokazują dane w przeciągu trzech lat szkoły z terenu gminy Nekla corocznie uzyskują bardzo dobre wyniki spośród szkół z powiatu wrzesińskiego.  Wyników egzaminów gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
A.W.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
wnioski do budżetu - grafika2.jpg 392490c28fafc12e17344dbc70ab3acc
pomoc prawna napis11.jpg f570bc6f503c847c69d5bb5c81309901
gospodarka kopia.jpg 69847652205142802a1b819b2fd68222
rolnictwo_baner.jpg 6235206e1dca2c6449b294abda563c08
banerroz.gif 9246077927aefef24d63ef1ae9ec7d83