Nekla - turystyka.nekla.eu

epuap.png 460f41b7db3816524f96ff4b618d5dd8
bip.png 2ad8d3a746c95df6c8b33084e8a04d34
Niedziela,  17 listopada 2019
Grzegorza, Salomei, Walerii
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
WYNAJMUJESZ MIESZKANIE - PŁAĆ ZA ŚMIECI!
2019-10-25 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
Referat podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Nekli informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
W związku z powyższym przypominamy, że w przypadku zmiany będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (dotyczy także osób przebywających czasowo na terenie Gminy Nekla – Obcokrajowcy). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJEMY, IŻ W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE KONTROLE W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ Z PRZEPISÓW USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH TJ. CZY WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI PRAWIDŁOWO WYKAZUJĄ LICZBĘ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE DANEJ NIERUCHOMOŚCI.
Jednocześnie informujemy, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz w miesiącu z góry, w terminie do 15-go każdego miesiąca. 
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
pomoc prawna napis11.jpg 0cbd3d54fe1107a13aed12fd846bf884
gospodarka kopia.jpg bdc2432629ccd011d74fd7f416d152b7
rolnictwo_baner.jpg fa81df1362e6497b58cbf9c5d6d19b32
banerroz.gif b54392884367d7daa147e64afae5f70b