Nekla - turystyka.nekla.eu

epuap.png 087950b9b18f0eacb6d3612f6f485376
bip.png e038271b0ccf07851d037cfeee9d262f
Sobota,  25 stycznia 2020
Miłosza, Pawła, Tatiany
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Zbiórka folii rolniczych z terenu Gminy Nekla w ramach programu „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
2019-11-04 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

 W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Burmistrz Miasta i Gminy Nekla, informuje rolników o możliwości składania informacji o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą rolnicy. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Kwota dofinansowania to  500 zł do 1Mg (t) masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag,  unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

W celu złożenia wniosku przez Gminę Nekla, niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów rolniczych objętych dofinansowaniem na terenie gminy.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z programu powinni złożyć informację o posiadanych odpadach pochodzących z działalności rolniczej oraz podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych w następującej formie:

-        osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla przy ul. Dworcowej 10 lub w Referacie gospodarki komunalnej przy ul. Nad Maskawą 5

-        drogą elektroniczną na adres:

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2019 r.

Warunkiem odbioru odpadów będzie odpowiednia segregacja odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag.

Osoba do kontaktu: Pani Anna Mielcarek - Zastępca Kierownika Referatu gospodarki komunalnej - tel. 61 4373 199

UWAGA:

Zbiórka odpadów  będzie realizowana pod warunkiem pozyskania przez Gminę Nekla dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Nekla.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię