Nekla - osp.nekla.eu

epuap.png 6537d7251d532ffb7923d53a3a12efaa
bip.png 3437273ac73e6a66ea3695d28c0bcc5a
Czwartek,  21 czerwca 2018
Alicji, Alojzego, Rudolfa
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Sesja Rady Miejskiej Gminy Nekla
Sesja Rady Miejskiej Gminy Nekla
Pdf
Drukuj
Powrót
Wyraź
opinię
Termin:
Od 22-11-2017, 17:00
Do: 22-11-2017
Kategoria:

 SESJA

RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA

  O B W I E S Z C Z E N I E

   Zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy Nekla, że w środę, 22 listopada 2017  roku o godz. 17:00  w Nekielskim Ośrodku Kultury w Nekli, ul. Wiosny Ludów 2b odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej Gminy Nekla VII kadencji z proponowanym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2.  Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady oraz wspólnego posiedzenia Komisji Rady z dnia 03.10.2017 r.
 4.  Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków oraz działalności Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/185/2013 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Nekielskiemu Ośrodkowi Kultury.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nekla w ośmioletnie szkoły podstawowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Barczyzna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Chwałszyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Gąsiorowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Gierłatowo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Kokoszki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Mała Górka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Nekielka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Opatówko.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Podstolice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Racławki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Starczanowo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Stępocin.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Stroszki.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Targowa Górka.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Zasutowo.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Nekla.   
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nekla.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Nekla na lata 2017-2020.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nekla na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Modrzewiowej w Nekli.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego - Kokoszki, dz. nr 51/2.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego - Nekla, dz. nr 150/1.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego - Zasutowo, dz. nr 113/2.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/149/2008 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nekla na lata 2017-2024.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Nekla na rok 2017.
 34. Zapytania radnych i sołtysów.
 35. Odpowiedzi na zapytania.
 36. Wolne głosy i informacje.
 37. Zamknięcie sesji.

 UWAGA:  SESJE  RADY  MIEJSKIEJ  GMINY  NEKLA  SĄ  JAWNE.

Lokalizacja : Sala NOK, ul. Wiosny Ludów 2b, Nekla
Lokalizacja
Pdf
Drukuj
Powrót
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 07e0d042c76ca6a636eff9155201b4ad
2018 logo_biegu6_230.jpg 1bd357e974e797021a7a5386e84f6389
pomoc prawna napis11.jpg 09694b8d718e450fe5a558bd02977489
gospodarka kopia.jpg 3dce982bbd6bbc9f96bfc7ffd844f74f
rolnictwo_baner.jpg 8d042d26b4d954aac9416f5ecb6d77ba